admin's picture

Sơ kết 2 năm thực hiện chính sách dân công hỏa tuyến

                                       

Ngày 23 tháng 10, Ban chỉ đạo 24 của huyện đã sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 49 ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chiến tranh chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Dự có đại diện BCĐ 24 của tỉnh, ông Nguyễn Đức Toàn – Phó Chủ tịch TT UBND huyện chủ trì hội nghị.

Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ ban ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tổ chức quán triệt, hướng dẫn tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện thông qua các cuộc họp, giao ban. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến đông đảo nhân dân về chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, cũng như về đối tượng và điều kiện áp dụng, hồ sơ, quy trình, thủ tục giải quyết chế độ chính sách để nhân dân nắm được và thực hiện. Kết quả sau 2 năm triển khai thực hiện toàn huyện đã có 735 trong tổng số trên 2000 đối tượng dự kiến đã có quyết định hưởng trợ cấp với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng, 263 người đã được cấp thẻ BHYT. Một số xã đã tích cực thực hiện và đạt kết quả cao như: Bảo Đài, Đông Phú, TT Lục Nam, Bắc Lũng. Bên cạnh đó còn một số xã triển khai thực hiện chậm, tỷ lệ đạt thấp như: Đan Hội, Nghĩa Phương Yên Sơn, Trường Giang, Trường Sơn, Chu Điện, Tiên Hưng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch TT UBND huyện Nguyễn Đức Toàn yêu cầu các thành viên trong BCĐ 24 của huyện và các xã, thị trấn phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu và nắm được chính sách của Đảng và nhà nước đối với người tham gia dân công hỏa tuyến./.

 

                                                                                                    Đức Tuyển