admin's picture

Đại hội điểm chi bộ Ban chính trị- BCHQS huyện

Ngày 24 tháng 8 Chi bộ Ban chính trị thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, đây là chi bộ được Đảng ủy quân sự chọn làm đại hội điểm.

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2017 của chi bộ Ban chính trị nhiệm kỳ qua, chi bộ đã thực hiện tốt chức năng làm tham mưu giúp đảng ủy, chỉ huy đơn vị trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lưỡng vũ trang huyện, theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Qua đó, nên 100% cán bộ yên tâm công tác hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Ngoài ra Chi bộ còn tham mưu cho Đảng ủy, Chỉ huy lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn cho cơ quan và các đơn vị DQTV tổ chức giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, đảm bảo 100% nội dung, thời gian quy định. Từ đó đã làm chuyển biến nhận thức của cán bộ chiến sĩ LLVT huyện về yêu cầu nhiệm vụ của quân đội, đơn vị trong tình hình mới. Xác định công tác dân vận – bảo vệ là nhiệm vụ quan trọng, do đó chi bộ Ban chính trị đã thường xuyên phối hợp với Ban dân vận huyện ủy, các cơ quan ban ngành, các xã thị trấn và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn trao đổi nắm bắt thông tin tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó công tác xây dựng chi bộ, công tác hậu phương quân đội, công tác xây dựng Đảng, công tác quân chúng… đã được chi bộ thực hiện tốt. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, tại đại hội này chi bộ Ban tham mưu đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 trên các mặt công tác như: 100% cán bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ chức trách được giao, chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đại hội chi bộ Ban Chính trị của Ban chỉ huy quân sự huyện đã thành công tốt đẹp và bầu thiếu tá Phạm Sông Trà – Chính trị viên phó, kiêm Chủ nhiệm chính trị Ban chỉ huy quân sự huyện giữ chức Bí thư chi bộ./.

 

 

                                                                           Đức Tuyển