admin's picture

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7

    Ngày 18/7, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7. Tới dự có ông Nguyễn Văn Khải – PCT HĐND huyện; Các Ban HĐND huyện. Đ/c Hà Quốc Hợp – PBT huyện ủy, CT UBND huyện chủ trì phiên họp.

    Tại phiên họp lần này các đại biểu đã tập trung đi sâu phân tích, đánh giá báo cáo tình hình KT – XH và sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong tháng 7, phương hướng, nhiệm vụ trong tháng 8 và thời gian tiếp theo. Báo cáo nêu rõ, trong tháng 7, huyện uỷ- HĐND – UBND huyện đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực. Về sản xuất nông nghiệp, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng, các địa phương chỉ đạo nhân dân thu hoạch xong diện tích lúa và cây màu vụ xuân, tập trung sản xuất vụ mùa. Đến nay toàn huyện đã gieo trồng được trên 4 nghìn ha lúa và cây màu, đạt 45% KH; tiếp tục hướng dẫn các xã xây dựng 10 mô hình ứng dụng công nghệ cao; Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn; tình hình chăn nuôi giữ vững ổn định, không có dịch bệnh xảy ra; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường. Trong tháng đã phát hiện và xử lý 02 vụ vi phạm lâm luật tại xã Lục Sơn, Cẩm Lý. Về công tác TNMT, trong tháng 7 toàn huyện đã cấp được 46 giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân; Chỉ đạo tổ chức sơ kết thực hiện Kế hoạch số 59- ngày 25/5/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6. Chiến dịch đã thu hút trên 45 nghìn người tham gia; thu gom, xử lý khoảng 385 tấn rác thải tồn lưu không đúng nơi quy định; nạo vét, khơi thông hơn 2,4 km kênh, mương nội đồng; Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực môi trường khoáng sản được tăng cường. Lĩnh vực đầu tư XDCB, ngoài việc chỉ đạo XD các công trình dự án đã được phê duyệt; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ có bước tăng trưởng khá. Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm và phát triển; tập trung cao tuyên truyền trước dịp kỷ niệm 70 năm ngày TBLS; Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, trong đó tập trung cho tổ chức lễ kỷ niệm; thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, người có công nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017; tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững ổn định. Công tác tiếp dân, giải quyết KNTC được tập trung thực hiện.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế như: Tiến độ thực hiện kế hoạch xử lý các vi phạm về đất đai còn chậm; còn để phát sinh vi phạm mới; tình trạng khai thác cát sỏi trái phép vẫn xảy ra; thực hiện cấp mới GCN QSD đất lần đầu còn đạt thấp; Công tác GPMB một số dự án còn chậm; Tiến độ xây dựng nông thôn mới, dồn điền, đổi thửa còn chậm so với kế hoạch, cơ bản các xã còn lúng túng trong tổ chức thực hiện; vi phạm trong lĩnh vực lâm luật còn xảy ra; số công trình chưa khởi công, chưa quyết toán còn nhiều; Tình hình an ninh nông thôn còn diễn biến phức tạp. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tham gia thảo luận, bàn giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

     Phiên họp lần này cùng đã thông qua báo cáo kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 80 ngày 9/6/2016 của Ban thường vụ huyện ủy về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020; kết quả một năm thực hiện kế hoạch số 21 ngày 27/6/2016 của Ban thường vụ huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 44 ngày 30/3/2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016- 2020. Thông qua Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Nam; Quyết định ban hành quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại CT UBND các xã, TT trong thi hành công vụ./.

                                                                                   Ng.Hào