admin's picture

Lục Nam phát động Tết trồng cây

           Sáng ngày 2/2, huyện Lục Nam đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, xuân Đinh Dậu năm 2017”.

          Tại lễ phát động, huyện Lục Nam đã trồng hơn 50 cây xanh quanh khuôn viên Hồ Thanh Niên, thị trấn Đồi Ngô. Cùng với đó các  xã, thị trấn tập trung trồng cây xanh, cây bóng mát tại đơn vị. Trong ngày đầu phát động Tết trồng cây đầu xuân năm 2017, toàn huyện phấn đấu trồng mới hơn 5 nghìn cây xanh các loại. Nhân dịp này, huyện Lục Nam cũng kêu gọi các cơ quan, đơn vị và mỗi người dân  tích cực tham gia trồng mới, bảo vệ và chăm sóc cây xanh, tập trung ở những khu vực công sở, dọc tuyến đường liên xã, đường thôn xóm, trồng rừng....Đây không chỉ là hoạt động thiết thực hưởng ứng lời của chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là hành động thiết thực bảo vệ môi trường sống, góp phần xây dựng đô thị ngày một sáng - xanh - sạch - đẹp.

                                                                            TỐNG THẮNG