admin's picture

Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng

      Ngày 9/12, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tương tưởng Chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII).

       Tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của huyện có đồng chí: Thân Văn Dàn – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ Tịch HĐND huyện; Đ/c Lê Minh Hoàng – PBT thường trực Huyện ủy; Đ/c Hà Quốc Hợp – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng, Phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Bí thư, PBT Đảng ủy các xã, TT và Chi, Đảng bộ trược thuộc Huyện ủy.

       Sau lời phát biểu khai mặc hội nghị của Đ/c Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng, hội nghị trực tuyên đã nghe Đ/c Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng BTC Trung ương quán triệt những nội dung của Nghị quyết: Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn về nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Nghe quán triệt chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện NQ trung ương 4 khóa XII

       Sau khi nghe và tiếp thu các nội dung Nghị quyết trung ương 4 khóa XII của Đảng, các đại biểu sẽ thảo luận và viết bài thu hoạch trên cơ sở bám sát chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và tỉnh. Sau hội nghị này, BTV Huyện ủy yêu cầu các cơ sở Đảng và Chi, Đảng bộ sẽ tiếp tục quán triệt tới các chi bộ và toàn thể đảng viên, đồng thời cụ thể hóa chương trình hành động, nhằm góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM ./. 

 

                                                         TỐNG THẮNG