admin's picture

Ban chỉ đạo thi hành án dân sự Tỉnh làm việc tại huyện

         Ngày 27/10, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự của Tỉnh do bà ĐỗThị Việt Hà – Phó GĐ Sở tư pháp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BCĐ thi hành án dân sự của huyện về công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự giai đoạn từ 1/1/2014 đến 30/6/2016. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Nguyễn Đức Toàn – Trưởng BCĐ thi hành án dân sự của huyện, cùng các thành viên BCĐ và lãnh đạo UBND, cán bộ tư pháp một số xã, TT trong huyện.

        Theo báo cáo của BCĐ thông qua tại buổi làm việc: Trong giai đoạn từ 1/1/2014 đến 30/6/2016, việc ban hành các văn bản thi hành án dân sự của huyện được thực hiện tương đối đầy đủ, đúng qui phạm và trình tự triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền được chú trọng, thông qua hệ thống truyền thanh, hội nghị, hội thi, phát tờ rơi và kẻ vẽ pa nô, áp phích, tuyên truyền lưu động .v.v. Kết quả, trong giai đoạn từ 2014 đến 30/6/2016, các cơ quan thi hành pháp luật đã tiếp nhận 2.550 việc, đã giải quyết và thi hành xong 1.899 việc, đang thi hành 269 việc, hoãn thi hành 7 việc, tạm đình chỉ 2 việc, số việc chưa có điều kiện thi hành là 275 và 7 trường hợp khác. Qua kết quả trên, tại buổi làm việc các thành viên BCĐ của tỉnh và huyện đã có ý kiến khẳng định: Trong giai đoạn từ 2014 đến 30/6/2016 công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, các bản án, QĐ của Tòa án có hiệu lực pháp luật đều được thụ lí đưa ra thi hành kịp thời, đứng luật định; nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng lâu năm đã được thi hành dứt điểm; Các loại sổ sách, biểu mẫu nghiệp vụ hồ sơ thi hành án đều được lập và ghi chép đầy đủ. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện trong giai đoạn từ 2014 đến 2016 vẫn còn tồn tại những hạn chế: Án còn tồn đọng nhiều, án chuyển kỳ sau không giảm; vẫn còn sai sót nhỏ về thủ tục hành chính trong các hồ sơ thi hành án; Công tác xét miễn giảm các khoản nộp ngân sách Nhà nước còn chậm; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên liên tục; kỹ năng giải quyết công việc của số ít cán bộ còn hạn chế…

       Trên cơ sở kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại, tại buổi làm việc các đại biểu đã có ý kiến đóng góp về các giải pháp thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự trong những năm tiếp theo. Trong đó đề nghị huyện cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền, tăng cường giám sát của HĐND, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan hành pháp, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ và sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan ban ngành./.

 

 

                                                                 TỐNG THẮNG