admin's picture

Lục Nam tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2016

        Nhằm tinh nâng cao tinh thần cảnh giác, chống "diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Từ ngày 6 đến 13/10, Huyện Lục Nam đã tổ chức cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã tại 3 xã: Bình Sơn, Cương Sơn và Tam Dị.

       Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 3 xã của huyện Lục Nam được thực hiện với 2 nội dung chính là thực hành cơ chế tại hội trường và thực binh diễn tập ngoài hiện trường. Ở phần thực hành cơ chế 3 xã đã diễn tập nội dung: Chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Từ trạng thái có tình huống, trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường; rồi chuyển lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; xử trí tình huống A2; và trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến. Việc vận hành cơ chế được Đảng ủy, UBND các xã cùng với các ban ngành triển khai tuần tự theo đúng ý đồ của đạo diễn, đảm bảo phương châm: Đảng lãnh đạo, Chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác quân sự quốc phòng địa phương. Các vai diễn trong diễn tập thể hiện linh hoạt và có sự sáng tạo phù hợp với tình thực tế của địa phương. Ở phần thực binh, với tình huống giả định ở xã Bình Sơn là huy động trung đội dân quân cơ động chiến đấu bảo vệ làng; xã Cương Sơn là tình huống giải tán đám đông gây rối đánh chiếm trụ sở xã; Đối với xã Tam Dị là tình huống một nhóm tên địch đổ bộ bằng đường không đột kích khu vực thôn Hà Phú 12. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, các Đội dân quân cơ động phối hợp với lực lượng công an bao vây tiêu diệt gọn ổ nhóm địch.

        Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2016 của huyện Lục Nam đã thành công tốt đẹp. Thông qua cuộc diễn tập, huyện Lục Nam sẽ bổ xung kế hoạch tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương trong tình hình mới. ./.

 

                                                              TỐNG THẮNG