admin's picture

V/v tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch phát triển du lịch gđ 2016-2020

Submitted by admin on Mon, 2016-05-16 09:34
Số ký hiệu: V/v tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch phát triển du lịch gđ 2016-2020
Cơ quan ban hành: UBND Huyện
Trích yếu:

 vv tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch phát triển du lịch gđ 2016-2020

Loại văn bản: Kế hoạch
File gắn: PDF icon cv-579-2016-1.signed.pdf