admin's picture

Hội nghị giao ban quý 1 giữa công an – Ban CHQS huyện và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn

         Ngày 22/4, Công an huyện- Ban CHQS huyện đồng chủ trì hội nghị giao ban quý 1 với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn.

        Tại đây các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 77 ngày 12/7/2010 của Chính phủ giữa công an huyện và Ban chỉ huy quân sự huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Trong quý 1, công an huyện đã chủ động phối hợp với Ban CHQS huyện và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt công tác tham mưu cho chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giữ gìn bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, các đơn vị thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin có liên quan về tình hình an ninh quốc gia và những vụ việc phức tạp về TT ATXH, tình hình có liên quan đến việc triển khai nhiệm vụ quốc phòng để hai bên nắm được, có biện pháp phối hợp, giải quyết trong phạm vi theo quy chế, nắm chắc tình hình, không để xảy ra tình huống bất ngờ. Do vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn giữ vững ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp, vụ trọng án nào, nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo, chính sách của đảng và Nhà Nước. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

          Trong thời gian tới sẽ diễn ra Cuộc Bầu cử Đại biểu quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Xác định đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn đảng, toàn quân và toàn dân  nên tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong quý 2 đó là: Tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin; Đẩy mạnh phối hợp trong công tác vận động quần chúng, tập trung chủ yếu vào các điểm có dấu hiệu hoạt động tôn giáo trái pháp luật, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Phối hợp nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hoạt động tập trung đông người gây mất trật tự công cộng, phá rối an ninh, biểu tình, khủng bố để cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội toàn dân./,

                                                                                                          Ng.Hào