admin's picture

Ban CHQS huyện sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương

        Ngày 13/4, Ban CHQS huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 124 ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn 2011 – 2016 và rút kinh nghiệm huấn luyện những tháng đầu năm 2016. Dự hội nghị có đại diện Bộ CHQS tỉnh, chỉ huy Ban CHQS huyện, chính trị viên trưởng, chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, TT.

         5 năm qua, Đảng ủy, BCHQS từ huyện đến cơ sở thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang. Các hình thức giáo dục được đổi mới ngày càng phong phú, đa dạng gắn với thực hiện các mô hình. Nội dung tuyên truyền, phổ biến cho các đối tượng vừa bám sát đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị bảo đảm đầy đủ kế hoạch của trên. Bên cạnh các luật, bộ luật, pháp lệnh của Quốc hội, nghị định của Chính phủ, các quyết định, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện đã chú trọng phổ biến, quán triệt các điều luật về QP và AN, trong đó tập trung triển khai và quán triệt các nội dung cơ bản của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; luật bầu cử quốc hội và đại biểu HĐND các cấp…với quân số tham gia học tập hàng năm đạt 98,5%. Qua kiểm tra, đánh giá các nội dung giáo dục chính trị hàng năm 100% đạt yêu cầu. Việc tăng cường giáo dục chính trị đã góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sỹ trên địa bàn huyện, nâng cao lòng yêu nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH mà đảng và nhân dân ta lựa chọn, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp “bộ đội cụ Hồ”, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu theo tinh thần cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang huyện trong tình hình mới.

          Tiếp đó, hội nghị cũng đã tiến hành đánh giá rút kinh nghiệm tháng đầu năm 2016. Căn cứ mệnh lệnh 46 ngày 8/01/2016 của Tư lệnh quân khu về huấn luyện chiến đấu năm 2016, cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang huyện đã quán triệt sâu sắc các mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch, nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2016. Công tác huấn luyện có nhiều chuyển biến tích cực. Trong huấn luyện luôn thực hiện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, thực hiện đúng 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, bám sát phương châm coi trọng huấn luyện đồng bộ, chiều sâu, huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao. Phát huy tính dân chủ, khơi dậy tính tự giác tích cực của người học. Quá trình huấn luyện bảo đảm đúng tiến độ và nội dung bởi vậy các cơ quan và cơ sở tham gia huấn luyện đều đạt mục tiêu đề ra.

          Tại hội nghị cũng đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận, trao đổi, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện giáo dục chính trị tư tưởng và công tác huấn luyện nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới./.

                                                                         Ng.Hào