admin's picture

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện TX cử tri xã Nghĩa Phương

     Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII và kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XVIII, chiều ngày 16/11, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện do Đ/c Lại Thanh Sơn, ỦY viên BTV tỉnh ủy – Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Nghĩa Phương.

     

     Tại các điểm tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện năm 2015; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2016. Thông báo dự kiến Chương trình nội dung kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XVIII. Trên tinh thần cởi mở, dân chủ và thẳng thắn, các cử tri đã có nhiều ý kiến kiến nghị với Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện trong đó một số ý kiến cho rằng: Hiện nay nguồn kinh phí do Nhà nước hỗ trợ phát triển cây lúa nước không mấy hiệu quả, thay vào đó Nhà nước cần chuyển sang đầu tư phát triển hệ thống kênh mương thủy lợi, giao thông nội đồng; Nguồn trợ cấp chi trả cán bộ là Bí thư chi bộ, trưởng thôn và trưởng các ngành ở xã, thôn quá thấp không khích lệ động viên cán bộ cơ sở nhiệt tình với công việc; Quyết định 22 của Chính phủ về việc hỗ trợ gia đình chính sách sửa chữa nhà ở không được thực hiện, gây khó khăn công tác vận động thực hiện các chính sách khác ở cơ sở; Việc không bình xét danh hiệu LVH cấp tỉnh, sẽ không khích lệ phong trào thi đua TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư; Việc chống tham nhũng chưa triệt để, ở một số cơ quan, đơn vị có cán bộ tham nhũng chưa được xử lí thích đáng. Một số cử tri xã Nghĩa Phương còn kiến nghị nhà nước cần đầu tư duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông đã xuông cấp; tăng mức điều tiết từ tiền sử dụng đất để đầu tư xây dựng hạng tầng đối với các xã đang thực hiện chương trình xây dựng NTM; thực hiện việc cấp giấy CNQSDĐ theo quyết định 191 đối với các hộ có đủ điều kiện; Cần giải quyết trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lấn vào hành lang đường tỉnh 293…

     Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri xã Nghĩa Phương, thay mặt Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện Đ/c Lại Thanh Sơn, Ủy viên BTV tỉnh ủy – Phó chủ tịch UBND đã trả lời làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp thu, tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

                                                                     TỐNG THẮNG