admin's picture

UBND huyện tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 11/2015

     Ngày 17/11, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2015. Chủ tịch UBND huyện Hà Quốc Hợp chủ trì hội nghị. Tới dự có Đ/c Trường Công Sìn - Ủy viên BTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện; Các Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Toàn, Giáp Văn Ơn.

         

     Tại kỳ họp này, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện trình bày dự thảo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Năm 2015 cùng với việc chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH cũng đã được Huyện ủy - UBND huyện tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện hoàn thành 15/15 chỉ tiêu, đạt 100% kế hoạch đề ra, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Những kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 15,2%; Cơ cấu ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm 39,5%; Ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 32%, ngành dịch vụ chiếm 28,5%; Lĩnh vực văn hóa, cải cách hành chính có sự chuyển biến; Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn XH được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện. Trên cơ sở kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong năm 2015, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2016.

     Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Hà Quốc Hợp đã ghi nhận những cố gắng của cơ quan chuyên môn đã tích cực tham mưu cho UBND huyện lãnh đạo điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về lĩnh vực KT-XH mà huyện đề ra trong năm 2015. Tuy nhiên, năm 2016 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuyên môn cần nỗ lực hơn nữa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; trong đó chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách, chủ trương và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn cần chủ động tham mưu cho UBND huyện XD kế hoạch, đưa ra các giải pháp sát thực tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT – XH ngay từ đầu năm 2016.

     Cũng tại hội nghị này, UBND huyện còn thông qua các báo cáo dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 và dự kiến dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Kết quả thực hiện cơ chế hỗ trợ thúc đẩy phát triển KT-XH năm 2015, dự kiến cơ chế hỗ trợ năm 2016; Kết quả công tác đảm bảo ANTT- ATGT năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC năm 2015, nhiệm vụ biện pháp tổ chức thực hiện năm 2016  ./.

                                                                                           TỐNG THẮNG