admin's picture

Huyện ta có 61 đảng viên được tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11

     Nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga 7/11, huyện ta có 61 đảng viên được tặng và truy tặng huy hiệu Đảng.

     Trong đó, có 2 đảng viên vinh dự được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 17 đồng chí được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 15 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 27 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí được truy tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là những đảng viên có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp Cách mạng của Đảng, của dân tộc; tích cực tham gia xây dựng và phát triển Đảng ở cơ sở. Hiện BTV Huyện ủy Lục Nam đã chỉ đạo các Chi, Đảng bộ tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên theo đúng quy định, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam ./.

                                                                                       THÀNH TRUNG