STT Tên dự án Chủ đầu tư Thời gian Tổng mức đầu tư( Triệu đồng)
1 vv phê duyệt lại chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở ĐU-HĐND-UBND xã Lan Mẫu, tỉnh Bắc Giang UBND huyện 2017 to 2018 6 200 000.00
2 vv Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở ĐU-HĐN-UBND xã Tam Dị , huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang UBND huyện 2017 to 2018 4 500 000.00
3 vv phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường huyện tuyến từ Đền Trò xã Nghĩa Phương đi thôn Đồng Quần xã Vô Tranh, (Đoạn từ thôn Đồng Quần đi thôn Ao Vè) UBND huyện 2017 to 2019 9 500 000.00
4 vv phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng đường vào khu vực đền Thần Nông, xã Cẩm Lý UBND huyện 2017 to 2019 14 900 000.00
5 vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự án : Xây dựng hệ thống camera giám sát giao thông, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại một số nút giao thông trên địa bàn huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang UBND huyện 2017 2 874 160.00
6 vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Lập quy hoạch tổng mặt bằng và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình : Tu bổ, tôn tạo hạng mục Nghi Môn và điện thờ chính tại di tích Đền Hạ thuộc quần thể di tích thắng cảnh Suối mỡ xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam UBND huyện 2017 to 2019 14 973 100.00
7 vv phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Hồng, xã Lục Sơn Ngân sách tỉnh và huyện 2017 1 335.00
8 vv phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Bãi Đá, xã Bình Sơn ngân sách tỉnh và huyện 2017 1 340.00
9 vv phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình cải tạo nâng cấp ngầm thôn Nghè Mản Ngân sách tỉnh 2016 to 2017 1 100.00
10 vv phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo sửa chữa cầu K5 xã Tam Dị huyện Lục Nam Ngân sách tỉnh và huyện 2016 to 2017 4 000.00
11 vv phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu từ cống Bãi Sim đến cống Cầu Ngói xã Đan Hội Ngân sách tỉnh và huyện 2016 to 2017 5 535.00
12 vv Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống tiêu úng, thoát nước TT Đồi ngô hệ thống cống qua TL 295 huyện lục nam ngân sách tỉnh và huyện 2016 to 2017 3 732.00
13 Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình đường bê tông thôn Quất Sơn xã Bảo sơn huyện Lục Nam CT 135 2015 to 2016 2 300.00
14 Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình đường bê tông thôn Hố Sâu xã Nghĩa Phương Vốn CT 135 2015 to 2016 282.00
15 Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cải tạo nâng cấp đập Khe Than thôn Cổng xanh xã Nghĩa Phương Vốn CT 135 2015 to 2016 650.00
16 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống tiêu úng, thoát nước TT Đồi ngô hệ thống cống qua TL 295 huyện lục nam Tỉnh Bắc Giang, huyện Lục Nam 2016 to 2017 3 732.00
17 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu từ cống Bãi Sim đến cống Cầu ngói xã Đan hội Tỉnh Bắc Giang, huyện Lục Nam 2016 to 2017 5 535.00
18 phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa cầu K5 xã Tam dị huyện Lục nam Tỉnh Bắc Giang, huyện Lục Nam 2016 to 2017 4 000.00
19 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình cải tạo nâng cấp ngầm thôn Nghè Mản xã Bình Sơn huyện Lục Nam Tỉnh Bắc Giang 2016 1 100.00
20 Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình xây dựng cải tạo nâng cấp QL 31 đoạn từ Đông hưng đi đông phú Huyện Lục Nam 2016 5 001.00

Pages