STT Tên dự án Chủ đầu tư Thời gian Tổng mức đầu tư( Triệu đồng)
1 vv phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Hồng, xã Lục Sơn Ngân sách tỉnh và huyện 2017 1 335.00
2 vv phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Bãi Đá, xã Bình Sơn ngân sách tỉnh và huyện 2017 1 340.00
3 vv phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình cải tạo nâng cấp ngầm thôn Nghè Mản Ngân sách tỉnh 2016 to 2017 1 100.00
4 vv phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo sửa chữa cầu K5 xã Tam Dị huyện Lục Nam Ngân sách tỉnh và huyện 2016 to 2017 4 000.00
5 vv phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu từ cống Bãi Sim đến cống Cầu Ngói xã Đan Hội Ngân sách tỉnh và huyện 2016 to 2017 5 535.00
6 vv Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống tiêu úng, thoát nước TT Đồi ngô hệ thống cống qua TL 295 huyện lục nam ngân sách tỉnh và huyện 2016 to 2017 3 732.00
7 Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình đường bê tông thôn Quất Sơn xã Bảo sơn huyện Lục Nam CT 135 2015 to 2016 2 300.00
8 Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình đường bê tông thôn Hố Sâu xã Nghĩa Phương Vốn CT 135 2015 to 2016 282.00
9 Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cải tạo nâng cấp đập Khe Than thôn Cổng xanh xã Nghĩa Phương Vốn CT 135 2015 to 2016 650.00
10 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống tiêu úng, thoát nước TT Đồi ngô hệ thống cống qua TL 295 huyện lục nam Tỉnh Bắc Giang, huyện Lục Nam 2016 to 2017 3 732.00
11 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu từ cống Bãi Sim đến cống Cầu ngói xã Đan hội Tỉnh Bắc Giang, huyện Lục Nam 2016 to 2017 5 535.00
12 phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa cầu K5 xã Tam dị huyện Lục nam Tỉnh Bắc Giang, huyện Lục Nam 2016 to 2017 4 000.00
13 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình cải tạo nâng cấp ngầm thôn Nghè Mản xã Bình Sơn huyện Lục Nam Tỉnh Bắc Giang 2016 1 100.00
14 Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình xây dựng cải tạo nâng cấp QL 31 đoạn từ Đông hưng đi đông phú Huyện Lục Nam 2016 5 001.00
15 Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình xây dựng cải tạo nâng cấp sân vận động trung tâm huyện Huyện Lục Nam 2016 5 479.00
16 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường từ TL 295 vào khu vực phòng thủ huyện đoạn Tam dị- Đông phú huyện Lục Nam Huyện Lục Nam 2016 to 2017 5 004.00
17 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trạm bơm+ mương cứng khu Đồng Bài thôn Tòng lệnh 3 xã Trường Giang Xã Trường Giang 2015 to 2016 600.00